PROGRAMY KOMPUTEROWE | SOFTWARE

Network Monitor

Program służy do monitorowania wszystkich aspektów działania serwerów, stacji roboczych i urządzeń w sieciach LAN i WAN. Pomaga zwiększyć niezawodność działania serwerów i aplikacji poprzez automatyczne powiadamianie o problemach (między innymi e-mail, SMS) oraz próby ich naprawienia.
 

Informacje o programie

Network Monitor
 

Architektura programu

Program pracuje jako usługa w systemie Windows 2003 / 2000 / XP / NT. Ale wspiera również inne systemy, takie jak UNIX, Linux i Novell. Składa się z Network Monitor - schemat działaniaNetwork Monitor Engine (usługa Windows) i aplikacji Network Monitor Manager.

Usługa Network Monitor Engine cały czas monitoruje serwery w sieci LAN/WAN pod kątem ich dostępności. Jest również odpowiedzialna za powiadamianie, uruchamianie automatycznych akcji, odzyskiwanie i zapis informacji do dzienników. Działa w sposób wielowątkowy, monitorując jednocześnie wiele serwerów niezależnie od zainstalowanego systemu operacyjnego (Windows, Novell, Linux lub Unix). Posiada wbudowanych wiele funkcji monitorujących oraz możliwość dodawania nowych za pomocą VBScript lub RSH.

Na monitorowanych serwerach nie ma konieczności instalowania agentów programowych. Usługa monitorująca używa do swojej pracy warstwy protokołów i aplikacji systemu operacyjnego.

Program Network Monitor Manager jest używany do przeglądania rezultatów monitorowania serwerów oraz do wykonywania zmian w konfiguracji. Pozwala w sposób graficzny monitorować sieć z dowolnego komputera PC.

Network Monitor - ekran programu

Manager może być zainstalowany na dowolnym komputerze z Windows 98, Windows NT lub na ich nowszych wersjach (workstation lub server) ze zróżnicowanym poziomem dostępu funkcji programu.

 

Funkcjonalność programu

Monitorowanie

 • monitoruje różne systemy operacyjne, między innymi Windows, Novell, UNIX i Linux,
 • monitoruje różne usługi aplikacji,
 • monitoruje różne bazy danych, między innymi Oracle, MS SQL, ADO i bazy dostępne przez ODBC,
 • monitoruje sieci komputerowe, protokoły sieciowe i usługi sieciowe,
 • umożliwia tworzenie własnych funkcji monitorujących w VBScript.

Powiadamianie

 • wysłanie powiadomienia po wystąpieniu uszkodzenia i po przywróceniu do działania,
 • wsparcie dla powiadamiania poprzez SMTP bez konieczności posiadania Outlooka lub IIS/CDONT,
 • powiadomienia poprzez NetBIOS,
 • powiadomienia SMS poprzez SMSC ("Short Message Seervice Center"), wymaga posiadania modemu kompatybilnego z Hayes podłączonego do serwera,
 • powiadamianie SMS poprzez telefon GSM, wymaga telefonu GSM podłączonego do serwera poprzez kabel szeregowy, złącze podczerwone lub BlueTooth.

Akcje

 • restart usługi (lub wielu usług jednocześnie) po wystąpieniu błędu,
 • restart serwera po wystąpieniu błędu,
 • uruchomienie komendy wykonywalnej lub skryptu,
 • uruchomienie skryptu VBScript,

Raporty

 • standardowe raporty pokazujące występowanie błędów oraz raporty zbiorcze,
 • wsparcie dla raportów w formacie HTML i CSV,
 • możliwość dodawania i usuwania serwerów  z wybranych raportów,
 • dostępny kreator raportów.
 

Wbudowane funkcje kontrolne

Między innymi: Active Directory, użycie CPU, wielkość katalogu, dostępne dyski, dostępna wolna przestrzeń na dysku, DNS, dziennik zdarzeń, Exchange 2000, istnienie pliku, rozmiar pliku, HTTP/HTTPS, ICMP/Ping, bazy danych MS SQL/ADO, baza danych Oracle, procesy, usługi, SNMP, porty TCP, temperatura, użytkownicy i grupy, UNIXowe skrypty shellowe, VBScript.

 

Wymagania systemowe

Network Monitor musi być uruchomiony na platformie serwerowej Windows oraz spełniać poniższe wymagania:

 • NT4 Server z SP5 lub wyższym, 486DX/33 lub lepszy, 96MB RAM,
 • Windows 2000 (Advanced) Server z SP1, P133  lub lepszy, 128 MB RAM,
 • Windows XP Professional, P233 lub lepszy, 128 MB RAM,
 • Windows 2003 Server, P550 lub lepszy, 256 MB RAM.

Network Monitor Manager może być uruchomiony na każdym komputerze z systemem Windows 98SE lub nowszym. Nie ma specjalnych wymagań co do uruchomienia aplikacji.